PUPUS MERAH DI TAMAN

PUPUS MERAH DAN PORTULACA GRANDIFLORA / SUTRA BOMBAI/ KROKOT

PUPUS MERAH DAN KACANGAN (ARACHIS PINTHOI)

SUTRA BOMBAI PUTIH MENDOMINASI GROUND COVER
PERPADUAN ANTARA PUPUS MERAH DENGAN KACANGAN DAN SUTRA BOMBAI
 
DADAP MERAH SEBAGAI TANAMAN PENEDUHNYA